MAIN SPONSORS

Weekly Games Schedule- Oct. 5 & 6 , 2019

Weekly Games Schedule- Oct. 5 & 6 , 2019

2012
SC Vistula 2012 – Sun – Oct 6 @ 12: 00 pm -Home Vs. Ridgefield
2011A
SC Vistula 2011A Aces – Sun- Oct 6 @ 12:45 pm – Away Vs. Scotch Plains Fanwood
 
2011B
SC Vistula 2011B Chargers – Sat- Oct 5 @ 10:30 am- Away Vs. Ironbound
 
2010A
SC Vistula 2010A Milik -Sat- Oct. 5 @ 12:30pm – Away Vs. Madison
 
2010B
SC Vistula 2010B Lions – Sat – Oct. 5 @ 5:15 pm – Away Vs. Mahwah CSF
 
2009A
SC Vistula 2009A Panthers -Sat- Oct 5 @ 6:30 pm – Home Vs. Cedar Stars
 
2009B
SC Vistula 2009B – Sun- Oct 6 @ 5:00 pm- Home Vs Saddle Brook
 
2008
SC Vistula 2008 Jaguars- Sun- Oct 6 @ 8:30 am – Home Vs Ironbound
 
2007C
SC Vistula 2007C Warriors- Sat-Oct 5 @ 9:00 am- Away Vs. Wayne BG
 
2007B
SC Vistula 2007B Devils – No Game
 
2007A
SC Vistula 2007A Lewandowski -Sun- Oct 6 @ 4:00 pm- Home Vs. MSA 2007
 
2006
SC Vistula 2006 Extremes – Sun-Oct 6 @ 10:00 am- Home Vs. Passaic Dundee Stars
 
2009G
SC Vistula Girls U11F – Sun- Oct 6 @ 9:00 am Away Vs. Glen Rock G11F- Collins
 
2006G
SC Vistula 2006G Flamekickers – No Game
P